Wydarzenia
Powiat Żywiecki przekazał środki na modernizację odcinka drogi powiatowej - ul. Piłsudskiego w Łodygowicach na wysokości Szkoły Podstawowej nr 1. Remont ma poprawić głównie odwodnienie przy przejściu dla pieszych obok szkoły gdzie dzieci i piesi byli narażeni na skutki dużego rozlewiska wody. Oprócz tego zostaną poprawione pobocza i położona nowa nawierzchnia asfaltowa na drodze powiatowej - na odcinku od Szkoły do Piekarni u Góry. Łączny kosz całości prac to ok. 100 tysięcy złotych.
Zdjęcie: Stanisław Kucharczyk