Wydarzenia

tarosta Żywiecki wraz z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Żywcu poszukuje kandydatów na Rodziców Zastępczych dla dzieci, które pozbawione są własnego domu. Każde dziecko potrzebuje ciepła rodzinnego, szczęśliwego dzieciństwa, miłości i akceptacji, aby w przyszłości potrafiło stworzyć kochającą się, w pełni funkcjonalną rodzinę.

Wszystkie osoby zainteresowane rodzicielstwem zastępczym proszone są o zgłoszenie się do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  w Żywcu ul. Ks. Prał. St. Słonki 24 od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00 tel. 33 861-94-19, 861-93-36 wewnętrzny 3. W Centrum zostaną Państwu udzielone wszelkie niezbędne informacje jak zostać rodziną zastępczą, jakie obowiązują wymagania formalne, procedury oraz jakie wsparcie jest udzielane rodzinom zastępczym.