Poszukiwanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego na terenie gminy Rajcza

Poszukiwanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego na terenie gminy Rajcza

Na terenie gminy Rajcza Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A planuje prowadzić prace wiertnicze, których celem ma być poszukiwanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego na terenie gminy.