Wydarzenia

22 kwietnia 2022 r. zostało podpisane porozumienie pomiędzy Powiatem Żywieckim, a Ministrem Edukacji i Nauki dotyczące realizacji piętnastu wycieczek szkolnych w ramach przedsięwzięcia pn. „Poznaj Polskę”. Całość przedsięwzięcia to koszt 288 779,75 zł, w tym dofinansowanie Ministerstwa Edukacji i Nauki w kwocie 172 915,00 zł oraz wkład własny w wysokości 115 864,75 zł.

Ze wsparcia wynoszącego 80% kosztów organizacji wycieczki skorzystali i skorzystają (realizacja wycieczek do dnia 24 czerwca 2022 r.) uczniowie:

1. I Liceum Ogólnokształcącego w Żywcu – 3 wycieczki.

2. Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Milówce:

  •  Liceum Ogólnokształcącego – 1 wycieczka
  •  Technikum – 1 wycieczka.

3. Zespołu Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących w Żywcu:

  • V Liceum Ogólnokształcącego – 1 wycieczka
  • Technikum nr 6 – 1 wycieczka
  • Branżowej Szkoły I stopnia nr 5 – 1 wycieczka.

4. Zespołu Szkół Zawodowych w Węgierskiej Górce:

  • Technikum – 1 wycieczka.

5. Zespołu Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Żywcu:

  • Technikum nr 3 – 3 wycieczki
  • Branżowej Szkoły I stopnia nr 3 – 1 wycieczka.

6. Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Żywcu:

  • Szkoły Podstawowej nr 10 – 2 wycieczki.

Przedmiotem przedsięwzięcia jest wsparcie organów prowadzących publiczne i niepubliczne szkoły dla dzieci i młodzieży w realizacji zadań mających na celu uatrakcyjnienie procesu edukacyjnego dzieci i młodzieży poprzez umożliwienie im poznawania Polski, jej środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii oraz osiągnięć polskiej nauki.