Wydarzenia

Powiat Żywiecki otrzymał dofinansowanie do przedsięwzięcia pn. „Poznaj Polskę”.

Dofinansowanie dot. wycieczek szkolnych i związane jest z priorytetowymi obszarami edukacyjnymi: Śladami Polskiego Państwa Podziemnego, Śladami kard. Stefana Wyszyńskiego, Kultura i dziedzictwo narodowe, Największe osiągnięcia polskiej nauki.

Całkowita kwota dofinansowania wynosi 149 324,00 zł natomiast całkowita wartość zadania to 222 124,00 zł. Ze wsparcia wynoszącego 80% kosztów organizacji wycieczki skorzystali i skorzystają (realizacja wycieczek do dnia 15 grudnia 2021 r.) uczniowie:

  1. Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Milówce: Liceum Ogólnokształcącego, Technikum, Branżowej Szkoły I stopnia.
  2. Zespołu Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących w Żywcu: V Liceum Ogólnokształcącego, Technikum nr 6, Branżowej Szkoły I stopnia nr 5, Liceum Ogólnokształcącego Szkoły Mistrzostwa Sportowego.
  3. Zespołu Szkół Budowlano-Drzewnych w Żywcu: Technikum nr 2.
  4. Zespołu Szkół Zawodowych w Węgierskiej Górce: Technikum, Branżowej Szkoły I stopnia.
  5. I Liceum Ogólnokształcące w Żywcu
  6. Zespołu Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Żywcu: Technikum nr 1.
  7. Zespołu Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Żywcu: Technikum nr 3, Branżowej Szkoły I stopnia nr 3.
  8. Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Żywcu: Szkoły Podstawowej nr 10.

Przedmiotem przedsięwzięcia jest wsparcie organów prowadzących publiczne i niepubliczne szkoły dla dzieci i młodzieży w realizacji zadań mających na celu uatrakcyjnienie procesu edukacyjnego dzieci i młodzieży poprzez umożliwienie im poznawania Polski, jej środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii oraz osiągnięć polskiej nauki .