Wydarzenia

Został utworzony zespół roboczy ds. opracowania projektu uchwały ustalającej zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane.

Jest to ważny krok na drodze do uporządkowania przestrzeni naszego miasta. Czeka nas ogrom pracy, dyskusji, spotkań, ale mam nadzieje, że przy współpracy nas wszystkich; mieszkańców, przedsiębiorców, organizacji, uda nam się już niedługo uchwałę wprowadzić - informuje burmistrz Antoni Szlagor. 

uchwala zywiec