Wydarzenia
4 sierpnia 2021 roku o godzinie 10:02 do Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego PSP w Żywcu wpłynęło zgłoszenie o pożarze na terenie Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Żywcu przy ul. Brackiej 66 oraz o osobie poszkodowanej potrąconej przez operatora koparko-ładowarki. Do zdarzenia zostały zadysponowane 4 zastępy z PSP oraz 4 zastępy z jednostek OSP tj. OSP Żywiec-Moszczanica, OSP Żywiec-Oczków, OSP Żywiec-Sporysz, OSP Pietrzykowice oraz dodatkowo samochód dowodzenia i łączności z KM PSP Bielsko-Biała. Po dojeździe na miejsce zdarzenia i przeprowadzonym rozpoznaniu przez dowódcę, okazało się że na terenie MPWiK w Żywcu doszło do pożaru materiału palnego składowanego w pobliżu suszarni. Pożar stwarzał bezpośrednie zagrożenie sąsiadującym obiektom m. in. zbiornikowi na biogaz (gaz palny). Działania ratowniczo-gaśnicze polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, zbudowaniu kilku stanowisk gaśniczych w natarciu oraz obronie. Docelowo podano 7 prądów gaśniczych w tym z działka wodno-pianowego. Równocześnie przystąpiono do uwolnienia osoby spod koparko-ładowarki przy wykorzystaniu zestawu poduszek wysokociśnieniowych oraz zaopatrzeniu poszkodowanego. Poszkodowany doznał urazów kończyn dolnych tj. zmiażdżenia i złamania.
Na miejscu działań ratowniczo-gaśniczych został powołany SZTAB na potrzeby prowadzenia działań ratowniczych oraz zorganizowano łączność radiową z wykorzystaniem samochodu dowodzenia i łączności. Działania zakończono o godzinie 13:30.
Na szczęście to tylko coroczne ćwiczenia powiatowe.
Przebieg ćwiczeń obserwowali m.in. przedstawiciele MPWiK w Żywcu oraz przedstawiciel Zespołu Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Żywcu.
Podsumowania ćwiczeń dokonał Komendant Powiatowy PSP w Żywcu mł. bryg. Łukasz Węgliński, który podziękował wszystkim strażakom, zarówno zawodowym jak i Ochotniczych Straży Pożarnych za profesjonalizm i dobre przygotowanie do prowadzenia działań na wypadek realnego zagrożenia.
Zdjęcie: PSP Żywiec