Wydarzenia

Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach informuje, że w 2020 roku realizowane będą przyjęcia kandydatów do służby w Komendach Miejskich i Powiatowych Policji województwa śląskiego, Komendzie Wojewódzkiej Policji w Katowicach oraz w Oddziale Prewencji Policji w Katowicach i Samodzielnych Pododdziałach Prewencji Policji w Bielsku- Białej i Częstochowie.

Służbę w Policji może pełnić obywatel polski o nieposzlakowanej opinii, który nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe, korzystający z pełni praw publicznych, posiadający co najmniej średnie wykształcenie oraz zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować, a także dający rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych.

Wymagane dokumenty do rozpoczęcia postępowania kwalifikacyjnego:

podanie o przyjęcie do służby
wypełniony kwestionariusz osobowy kandydata do służby- część A i B
kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe (oryginały do wglądu)
kserokopie świadectw pracy lub służby z poprzednich miejsc pracy lub służby (oryginał do wglądu)
książeczka wojskowa lub legitymacja służbowa żołnierza zawodowego (do wglądu)
oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz klauzula informacyjna
kserokopia dowodu osobistego (oryginał do wglądu)
Komendant Główny Policji określił terminy przyjęć kandydatów do służby w Policji w 2020 roku w garnizonie śląskim następująco:

13 lipca
16 września
5 listopada
30 grudnia
Więcej na ten przyjęć do Policji znajdą Państwo TUTAJ.

Zdjęcie: Dario-Film