Projekt SSR Żywiec otrzymał dofinansowanie

Projekt SSR Żywiec otrzymał dofinansowanie

Projekt SSR Żywiec "ŚRODOWISKO PONAD WSZYSTKO" dofinansowany kwotą 9 500 złotych.

Jako Społeczna Straż Rybacka Powiatu Żywieckiego złożyliśmy projekt pod tytułem "Środowisko ponad wszystko" . Projekt został bardzo wysoko oceniony i dofinansowany, a dotyczy w całości ochrony Naszych wyjątkowych wód. Jako SSR Żywiec nie mamy stałego finansowania, a ochrona wód jest kosztowna. Dlatego piszemy wnioski i projekty, żeby pozyskiwać środki finansowe, aby jeszcze skuteczniej chronić środowisko naturalne. Wyżej wymieniony projekt, który otrzymały dofinansowanie zmierza do osiągnięcia celu głównego i celów szczegółowych “Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020". Celem głównym projektu jest zwiększenie zaangażowania obywateli i organizacji pozarządowych w życie publiczne. Natomiast celem szczegółowym zwiększenie ilości inicjatyw oddolnych, wzrost liczby obywateli angażujących się w działania organizacji pozarządowych i inicjatyw lokalnych w ochronę środowiska naturalnego ze szczególnym uwzględnieniem środowiska wodnego. To już drugi tego typu projekt, który wygraliśmy. Zdajemy sobie sprawę, że bierzemy dużo obowiązków na siebie, ale jesteśmy przekonani, iż poradzimy sobie z realizacją projektów. Zaczynamy już w czerwcu i czeka nas mnóstwo pracy. O wszystkim będziemy ze szczegółami informować na naszej stronie. W końcu wszyscy powinniśmy czuć się odpowiedzialni za nasze najcenniejsze dziedzictwo, jakim jest naturalne środowisko - informuje Społeczna Straż Rybacka Powiatu Żywieckiego.

Zdjęcie: Dario Film


Drukuj   E-mail