Wydarzenia

Prośba Burmistrza Żywca o niepozostawianie samochodów na jezdniach.

W związku z trwającym okresem zimowym i prowadzoną przez nas akcją zimową, zwracam się z prośbą do wszystkich mieszkańców miasta o niepozostawianie samochodów na jezdniach i skrajach dróg położonych na terenie naszego miasta.

Pozostawianie samochodów w tych miejscach powoduje trudności z właściwym utrzymaniem nawierzchni dróg w okresie zimowym, tj. uniemożliwia odśnieżenie lub odlodzenie całej szerokości jezdni.

Apeluję więc o wjeżdżanie samochodami do posiadanych garaży, wiat, posesji czy parkingów, tak aby cały pas jezdni mógł być właściwie utrzymany.

Leży to w interesie wszystkich użytkowników dróg!

Burmistrz Miasta Żywca

Antoni Szlagor

Źródło: zywiec.pl