Wydarzenia

W ramach przebudowy odcinka drogi powiatowej nr 1404 S w Łodygowicach ze środków rządowych z Ministerstwa Infrastruktury wykonano 305 mb nowej nawierzchni z masy mineralno-bitumicznej.

Również wykonano podwyższone przejście dla pieszych wraz z oznakowaniem pionowym i poziomym. Poprawiło się znacznie bezpieczeństwo w tym rejonie drogi powiatowej w rejonie szkoły i kościoła w Łodygowicach.

Zdjęcie: PZD Żywiec