Wydarzenia

29.09.br (tj. piątek) Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) przy ul. Brackiej 51 będzie czynny krócej. 

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych będzie czynny do godz. 14:00.