Wydarzenia

Wójt Gminy Radziechow-Wieprz poinformował, że wzorem lat ubiegłych Gmina Radziechowy-Wieprz przystępuje do działań związanych z dofinansowaniem wywozu i utylizacji wyrobów zawierających azbest od mieszkańców Naszej Gminy.

W związku z powyższym osoby, które mają już zdemontowany i złożony na posesji eternit o kontakt osobisty lub telefoniczny z Referatem Techniczno-Gospodarczym w terminie do 24 marca 2023 roku w celu uzyskania szczegółowych informacji.

W bieżącym roku akcja darmowego odbioru wyrobów zawierających azbest może być przeprowadzona po raz ostatni.