Wydarzenia

1 kwietnia br. odbył się odbiór wyremontowanej części budynku przy ul Żeromskiego 7 w Żywcu. Wyremontowany parter budynku obecnie służy za część biurową Ratownictwa Medycznego Sp. z o.o. w Żywcu.

Spółka ze 100% udziałem Powiatu Żywieckiego działa od 1 lutego 2022 r. i kontynuuje realizację zadań z zakresu ratownictwa medycznego, które dotąd jako Dział Pomocy Doraźnej wchodziły w skład zlikwidowanego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Żywcu. Spółką zarządza Prezes Zarządu Piotr Dziedzic - wieloletni Kierownik Działu Pomocy Doraźnej ZZOZ w Żywcu.

Warto przypomnieć, że Ratownictwo Medyczne w Żywcu Sp. z o.o. udziela całodobowo i bezpłatnie świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu państwowego ratownictwa medycznego, w razie wypadku, nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia powodujących zagrożenie życia.

Aktualnie Ratownictwo Medyczne w Żywcu dysponuje jednym Zespołem Ratownictwa Medycznego typu S oraz pięcioma Zespołami Ratownictwa Medycznego typu P, które swoim działaniem obejmują 1 miasto, 14 gmin i 65 miejscowości, wg następującego, strategicznego rozmieszczenia:

  • Zespół Ratownictwa Medycznego Specjalistyczny - Żywiec ul. Żeromskiego 7;
  • Zespół Ratownictwa Medycznego Podstawowy - Rajcza ul. Parkowa;
  • Zespół Ratownictwa Medycznego Podstawowy - Węgierska Górka ul. Kościuszki 20;
  • Zespół Ratownictwa Medycznego Podstawowy - Żywiec ul. Żeromskiego 7;
  • Zespół Ratownictwa Medycznego Podstawowy - Jeleśnia ul. Plebańska 5;
  • Zespół Ratownictwa- Medycznego Podstawowy - Łękawica ul. Wspólna 24.

Dzięki długotrwałym staraniom, Spółka uzyskała promesę zgody na utworzenie od dnia 1 maja 2022 r. dodatkowego Podstawowego Zespołu Ratownictwa Medycznego z miejscem stacjonowania w gminie Lipowa. Obecnie trwają intensywne prace organizacyjne związane z przygotowaniem do rozpoczęcia działalności Zespołu w tej lokalizacji.