Wydarzenia
1 października br. Zarząd Powiatu Żywieckiego przeznaczył 65 tysięcy złotych na remont drogi powiatowej na odcinku ok. 350 metrów Lipowa-Twardorzeczka (wymiana nawierzchnii). Wartość całego remontu to kwota ponad 130 tysięcy złotych, a realizacja jest możliwa dzięki powstałym oszczędnościom z zimowego utrzymania dróg na terenie gminy Lipowa, którą wykonuje na zlecenie Powiatu Urząd Gminy w Lipowej.
W ramach powstałych oszczędności wykonana zostanie także za kwotę prawie 90 tysięcy złotych nowa organizacja ruchu na skrzyżowaniu dróg powiatowych w Lipowej - u tzw. Moronia. 
Informacja: Stanisław Kucharczyk