Wydarzenia
9 listopada w auli I LO im. Stanisława Pyjasa, dr Tomasz Greniuch wygłosił wykład dotyczący działalności Pomocniczego Związku Narodowych Sił Zbrojnych na Żywiecczyźnie.

 Jak czytamy w jego publikacji: W październiku 1945 roku w Państwowym Liceum i Gimnazjum im. M. Kopernika w Żywcu powstała tajna organizacja antykomunistyczna. Komendantem grupy został szesnastoletni uczeń , Jerzy Figura „Juhas”. Do organizacji należeli jego rówieśnicy: Józef Biegun „Uczeń”, Adam Bodzek „Najlepszy”, Jan Bury „Smrek”, Tadeusz Cieślar „Kapitan”, Stanisław Habdas „Roland”, Bolesław Kania „Tarzan”, Edward Łodziana „Jurand”, Jerzy Magnucki „Profesor”, Zdzisław Pietraszko „Leśny”, Zdzisław Schypka „Jodła”. Konspiratorzy zostali zaprzysiężeni w kościele pw. św. Floriana w Żywcu- Zabłociu przez Władysława Foksę „Rodzynka”, w obecności ks. Jerzego Iżowskiego. Do zadań grupy należała działalność propagandowa i wywiadowcza oraz gromadzenie broni dla walczących w lasach oddziałów NSZ. W grudniu 1946 roku część członków grupy została aresztowana i przeszła brutalne śledztwo w gmachu Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Żywcu. (Źródło: T. Greniuch, Niepodległość odciśnięta w dolinach, Opole 2023.)

Po wykładzie na naszą skrzynkę redakcyjną otrzymaliśmy kilka wiadomości dotyczących osoby dr Tomasza Greniucha. Rodzice są oburzeni tymi, że taka osoba kształtuje postawę młodzieży. Warto dodać, że przez większość życia dr Tomasz był znany jako jeden z założycieli ONR, nacjonalista, organizator licznych demonstracji o antysemickim, antyunijnym i szowinistycznym charakterze.  To absolwent Wydziału Historyczno-Pedagogicznego Uniwersytetu Opolskiego. W 2018 r. obronił rozprawę doktorską pt. „Historia Zgrupowania Oddziałów Leśnych VII Okręgu Narodowych Sił Zbrojnych pod dowództwem kpt. Henryka Flamego »Bartka«" na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.Pracuje w Oddziale IPN we Wrocławiu. Jak sam tłumaczy zarzuty, które są kierowane przeciwko niemu dotyczą jego zachowań z czasów młodości. Za które przepraszał już wielokrotnie. 

Podobne spotkanie odbyło się w ZSE-G w Żywcu.