Wydarzenia
Rozpoczęły się prace drogowe na kilku odcinkach dróg w dzielnicy Zabłocie. 
Prace rozpoczęły się na następujących odcinkach:
- fragment ulicy Armii Krajowej( od ul. Stolarskiej do ul. Łącznej ) polegający na wymianie części nawierzchni na tym odcinku oraz remoncie 1 strony wąskiego i uszkodzonego chodnika;
- ul. Polna - zostanie wykonana część brakującego fragmentu nakładki asfaltowej w stronę drogi technicznej do obwodnicy S-1
- ul. Słoneczna - po przetargu zostanie wykonany brakujący fragment nakładki asfaltowej w kierunku drogi technicznej przy obwodnicy S-1 na całym odcinku.
Zdjęcie: Mirosław Figura