Wydarzenia

W siedzibie Starostwa Powiatowego w Żywcu odbyło się spotkanie otwierające realizację projektu pn. „Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności przy Zespole Szkół Budowlano – Drzewnych im. Armii Krajowej w Żywcu w dziedzinie instalacji sanitarnych, grzewczych i gazowych”.

Branżowe Centra Umiejętności, w skrócie BCU, to z założenia rozwinięte pod względem technologicznym ośrodki kształcenia i egzaminowania w danej branży, mające zapewnić wsparcie istniejącym placówkom edukacyjnym i umożliwić tworzenie nowych. Podstawowym zadaniem BCU będzie rozwój szkolnictwa zawodowego.

Naszymi partnerami zostali między innymi:

  • Politechnika Śląska
  • Polskie Zrzeszenie Inżynierów  i Techników Sanitarnych
  • Stowarzyszenie Producentów i Importerów Urządzeń Grzewczych
  • firmy branżowe Grohe oraz KAN