Ruszył program zachęcający OSP do pomocy w szczepieniach

Ruszył program zachęcający OSP do pomocy w szczepieniach

Jednostki OSP, które zaangażują się we wsparcie szczepień przeciw COVID-19, mogą zdobyć nagrody pieniężne. Program „Szczepimy się z OSP” składa się z 3 części: premii za pomoc w wykonaniu pierwszych 50 szczepień, premii za każde kolejne szczepienie oraz wspólnej rywalizacji OSP w całym kraju. Wynikiem tej rywalizacji będzie wyłonienie 300 najlepszych jednostek OSP według liczby zrealizowanych szczepień. Zwycięzcy otrzymają nagrody pieniężne – maksymalna to aż milion złotych.

Jednostki OSP w ramach programu są nagradzane za pomoc w wykonywaniu szczepień. Przez taką pomoc rozumie się co najmniej jedno z poniższych działań:               

  • organizowanie i przeprowadzanie transportu personelu medycznego, wykonującego szczepienie, do/z miejsca zamieszkania pacjenta,
  • organizowanie i przeprowadzanie transportu pacjenta do/z punktu szczepień lub innego miejsca wykonywania szczepienia,
  • organizowanie i prowadzenie tymczasowego punktu szczepień.

Celem programu jest przeciwdziałanie COVID-19 poprzez promocję i zapewnienie większej dostępności szczepień. Zaszczepienie jak największej części społeczeństwa przeciw COVID-19 jest jednym z najważniejszych środków do przezwyciężenia pandemii wywołanej przez koronawirusa SARS-CoV-2. Aby podnieść poziom zaszczepienia mieszkańców Polski, szczególnie na obszarach wiejskich i w mniejszych miejscowościach, Narodowy Program Szczepień został poszerzony o inicjatywę „Szczepimy się z OSP”. Mogą wziąć w niej udział wszystkie jednostki OSP w Polsce.

Program został opracowany dzięki współpracy Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministerstwa Zdrowia. Przeprowadza go MSWiA, przy pomocy Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej. Konkurs potrwa do końca października 2021 roku. Oficjalne ogłoszenie wyników nastąpi w listopadzie 2021 roku, po przygotowaniu ostatecznego rankingu jednostek OSP przez Centrum e-Zdrowia.

Na stronie internetowej gov.pl/szczepimysie/osp znajdują się szczegółowe informacje dotyczące programu, jego zasady i regulamin. Są tam również publikowane rankingi z najlepszymi jednostkami OSP według liczby zdobytych punktów. Aktualizacja wyników następuje co tydzień, we współpracy z Centrum e-Zdrowia.