Wydarzenia

Starostwo Powiatowe w Żywcu informuje, że w terminie od 12 lutego do 22 marca 2024 r. w godzinach 800 – 1300 będzie funkcjonować Powiatowa Komisja Lekarska dla Powiatu Żywieckiego.

Siedziba Powiatowej Komisji Lekarskiej mieści się na terenie dawnego Szpitala Powiatowego (budynek Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej w Żywcu) ul. Sienkiewicza 52. Obowiązek stawienia się przed Powiatową Komisją Lekarską dla Powiatu Żywieckiego dotyczy w tym roku 924 osób, głównie mężczyzn z rocznika 2005 oraz 73 kobiety, którzy nie posiadają uregulowanego stosunku do czynnej służby wojskowej.

Do stawienia się do kwalifikacji wojskowej wzywa się:
1. mężczyzn urodzonych w 2005 r.;
2. mężczyzn urodzonych w latach 2000-2004, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;
3. osoby, które w latach 2022-2023:

  • zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,
  • zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej i złożyły wniosek o zmianę kategorii zdolności, o którym mowa w art. 64 ust. 4 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny, przed
  • dniem zakończenia kwalifikacji wojskowej;

4. kobiety urodzone w latach 1997–2005 posiadające kwalifikacje przydatne do służby wojskowej, które nie stawały jeszcze do kwalifikacji wojskowej, oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2023/2024 kończą studia na kierunkach lub kończą naukę w zawodach, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 60 ust. 7 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny;
5. osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do kwalifikacji wojskowej;
6. osoby o nieuregulowanym stosunku do służby wojskowej do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 60 lat życia, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej i zgłosiły się do kwalifikacji wojskowej.