Wydarzenia

Budowa Sali Koncertowej na potrzeby Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia i Samorządowej Szkoły Muzycznej II stopnia w Żywcu, rozpoczęła się w sierpniu 2011 roku. Realizacja inwestycji została zaplanowana na lata 2011-2013. Wszystko wskazuje na to, że budowa sali zostanie zakończona planowo!

wizualizacja sala koncertowa żywiec

Brak sali jest problemem, z którym od "zawsze" boryka się żywiecka szkoła muzyczna. Nowa sala ma ten problem rozwiązać. Obiekt nie tylko podniesie jakość kształcenia artystycznego, ale także ułatwi organizację festiwali ogólnopolskich, międzynarodowych; seminariów; warsztatów; koncertów. Dotychczas większe koncerty uczniów, nauczycieli oraz gości szkoły odbywały się w sali lustrzanej w pałacu Habsburgów; sali Miejskiego Centrum Kultury bądź w Starym Zamku.

Sala koncertowa umożliwi realizację różnych form edukacyjnych w warunkach bardzo zbliżonych do warunków pracy zawodowego muzyka. Jednak sala koncertowa przyniesie korzyści również społeczności lokalnej, takie jak lepszy dostęp do uczestnictwa w wydarzeniach kulturalnych, rozwój zainteresowań muzycznych oraz aktywizację życia kulturalnego regionu. Podkreślić należy, że sala z pewnością poprawi też estetykę przestrzeni publicznej w centrum Żywca. Z niecierpliwością oczekujemy więc otwarcia sali, której akustyka i oświetlenia mają dorównywać najlepszym filharmoniom, teatrom i salom koncertowym. Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z postępu prac:

sala

wnętrze salawidownia sala

Oprac.: PW

Materiały: Starostwo Żywiec