Wydarzenia
W marcu br. pisaliśmy o tym, że Miasto Żywiec w ramach złożonego wniosku o uzyskanie środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 wsparcia dla gmin górskich otrzymało dofinansowanie we wnioskowanej kwocie 5.200 000 zł. 
Dofinansowanie zostanie przeznaczone na:
  • stworzenie nowego produktu turystycznego tj. trasy pieszo-rowerowej z elementami edukacji przyrodniczej wzdłuż brzegu Jeziora Żywieckiego (od plaży miejskiej w kierunku rzeki Łękawki),
  • w tym wytyczenie i utwardzenie trasy,
  •  budowę: miejsc do odpoczynku z elementami małej architektury (ławki, kosze na śmieci, stojaki na rowery, barierki ochronne zabezpieczające ruch pieszy i rowerowy), miejsca obsługi rowerzysty i obiektu mostowego w przebiegu trasy,
  •  przygotowanie i montaż tablic służących edukacji przyrodniczej.
Trasa będzie uzupełniała istniejący odcinek ścieżki przyrodniczo-dydaktycznej nad rzeką Koszarawą i Jeziorem Żywieckim. Jej przewidywana długość to 4,6 km. Planowane zakończenie inwestycji – grudzień 2022 r.
Pierwsze prace mają rozpocząć się jeszcze w tym roku. Obecnie załatwiane są wszelkie formalności potrzebne do budowy nowej ścieżki pieszo-rowerowej. 
Zdjęcie: Dario Film