Wydarzenia

Gmina Łodygowice przystąpiła do realizacji Rządowego Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022, Moduł II „Opieka na odległość” i otrzymała na ten cel środki finansowe.

W ramach Rządowego Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022, Moduł II „Opieka na odległość” 35 seniorów z gminy Łodygowice bezpłatnie otrzymało „opaskę bezpieczeństwa”.

"Opaska bezpieczeństwa" będzie połączona z usługą operatora pomocy - 24 h na dobę siedem dni w tygodniu. W przypadku trudnej sytuacji lub nagłego zagrożenia wciśnięcie guzika alarmowego, znajdującego się na opasce, umożliwi połączenie się ze stale gotową do interwencji centralą. Po odebraniu zgłoszenia dyspozytor - ratownik medyczny, opiekun medyczny, pielęgniarka podejmuje decyzję o sposobie udzielenia pomocy seniorowi.

Program adresowany jest do seniorów z terenu gminy Łodygowice w wieku 65 lat i więcej mających problemy z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, prowadzących samodzielne gospodarstwa domowe lub mieszkających z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającego wsparcia z terenu.

Udział w programie jest bezpłatny. Jest on w pełni finansowany ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Program będzie trwał do grudnia 2022 roku.

Jeżeli taka forma pomocy dla mieszkańców sprawdzi się, to zapewniamy o kontynuacji tego programu bez względu na dofinansowanie zewnętrzne, wówczas Urząd Gminy zaangażuje własne środki na ten cel.