Wydarzenia

Gmina Gilowice zrealizowała inwestycję pod nazwą "Przebudowa zespołu narciarskich skoczni treningowych w Gilowicach. 

W ramach zadania zostało wykonane:

- roboty na zeskoku, 

- zagospodarowanie terenu,

- remont wieży sędziowskiej,

- zaplecze socjalne, 

- promocja obiektu. 

Zadanie zostało sfinansowane z następujących środków:

- środki rządowego funduszu inwestycji lokalnych, 

- środki budżetu województwa śląskiego, 

- program Sportowa Polska edycja 2020