Wydarzenia

W miejscowości Sól-Bór Śląska Straż Graniczna zatrzymała grupę nielegalnych migrantów, którzy przekroczyli granicę ze Słowacji.

12 października funkcjonariusze Śląskiego Oddziału Straży Granicznej zatrzymali 29-osobową grupę nielegalnych migrantów, którzy przekroczyli nielegalnie granicę państwową ze Słowacji. Były wśród nich dwie kobiety i 4 osoby nieletnie. Cudzoziemcy (obywatele Syrii) poruszali się pieszo w rejonie leśnym, w miejscowości Sól-Bór. 26 osób spośród tej grupy posiadało słowackie dokumenty potwierdzające pobyt cudzoziemca na terytorium Słowacji. Już następnego dnia (13 października) osoby te zostały przekazane stronie słowackiej w ramach readmisji uproszczonej. Wobec pozostałych trzech osób wszczęto postępowanie administracyjne dotyczące wydania decyzji zobowiązującej do powrotu.

Źródło: Zespół Prasowy Komendanta ŚlOSG