Wydarzenia

W Gminie Jeleśnia obserwujemy spadek liczby mieszkańców - obecnie wynosi ona 12 779, podczas gdy w 2022 roku wynosiła 12 949. 

Przyczyny spadku liczby mieszkańców mogą być różnorodne i wielowymiarowe. Jednym z głównych czynników może być migracja ludności, szczególnie młodych osób, które szukają lepszych perspektyw zawodowych i życiowych w większych miastach lub zagranicą. 

Ponadto, starzenie się społeczeństwa jest kolejnym czynnikiem wpływającym na spadek liczby mieszkańców. Coraz większa liczba osób w wieku emerytalnym związana jest z naturalnym trendem demograficznym, ale może doprowadzić do mniejszej dynamiki wzrostu populacji.

Poniżej dane z 2022 roku i 2023. 

lje

lje