Wydarzenia

W ramach kampanii informacyjno-edukacyjnej „Nowe Narkotyki – Nowe zagrożenia” żywieccy policjanci spotkali się z nauczycielami uczącymi w Zespole Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Żywcu. Głównym tematem spotkania było omówienie zagrożeń jakie niosą za sobą substancje psychoaktywne.

 Głównym celem akcji informacyjno-edukacyjnej „Nowe narkotyki – Nowe zagrożenia” jest zapobieganie używaniu substancji psychoaktywnych, ale także alkoholu, tytoniu oraz leków przez osoby młode. Akcja skierowana jest do ogółu społeczeństwa, ze szczególnym uwzględnieniem osób w wieku 15-30 lat, uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych, rodziców/opiekunów, pedagogów, studentów uczelni wyższych, a także organizatorów wypoczynku zimowego i letniego.


Dlatego policjanci z żywieckiej komendy spotkali się z nauczycielami pracującymi w Zespole Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Żywcu. To właśnie nauczyciele mają codzienny kontakt z młodymi ludźmi i mogą przekazać im wiedzę dotyczącą szkodliwości narkotyków. W czasie spotkania policjanci omówili konsekwencje prawne związane z posiadaniem takich substancji, a także przedstawili sposób postępowania w przypadku znalezienia narkotyków w szkole. Pomocnym narzędziem w wykładzie była walizka edukacyjna. W walizce znajdują są rekwizyty i przedmioty, które młodzi ludzie mogą mieć w domu lub w szkole, a które wykorzystywane są do zażywania i dystrybucji środków odurzających. Wkrótce kolejne spotkanie.