Wydarzenia
Wczoraj opublikowaliśmy list od Czytelnika w sprawie weekendowych połączeń komunikacyjnych na terenie gminy Lipowa. Dzisiaj pubilikujemy stanowisko jednego z przewoźników. 
Szanowni Państwo,
w związku z pojawiającymi w przestrzeni publicznej, niesprawiedliwymi i krzywdzącymi dla nas zarzutami, kierowanymi pod adresem naszej firmy, że "nie liczymy się z ludźmi, którzy nie mają samochodu i chcą się gdzieś dostać lub mają samochód" przez co nie ma kursów w soboty i niedziele, chcielibyśmy podzielić się z Państwem krótkim komentarzem w tej kwestii.
Przede wszystkim chcemy podkreślić jasno i wyraźnie, że zgadzamy się z i rozumiemy postulowaną przez mieszkańców Gminy Lipowa potrzebę uruchomienia transportu w soboty i niedziele, i jesteśmy gotowi taki transport zrealizować. Zgadzamy się z mieszkańcami, że transport publiczny w okresie weekendów jest ważny i że powinien być mieszkańcom zapewniony, i chcemy w pełni wesprzeć inicjatywę uruchomienia tych połączeń.
Jesteśmy otwarci na wsparcie wszelkich inicjatyw, które mogłyby sprawić, że takie kursy mogłyby się odbywać i byłyby rentowne, dzięki czemu moglibyśmy uruchomić dla Państwa te kursy i zapewnić taki transport na jaki Państwo zasługujecie.
Jedynym powodem, dla którego takie kursy się jeszcze nie odbywają jest kwestia zapewnienia rentowności, gdyż chęci nie brakuje, rąk do pracy również. Głęboko wierzymy w to, że kursy w weekendy są potrzebne nie tylko dla mieszkańców, ale i osób przyjezdnych, turystów, oraz gości naszej gminy i z przyjemnością je dla Państwa uruchomimy, gdy tylko będziemy mieli taką możliwość.
Nie mamy jej tylko dlatego, że przy aktualnej sytuacji finansowej musielibyśmy do tych kursów dopłacać, gdyż liczba pasażerów jest zbyt niska by wpływy z biletów umożliwiały pokrycie utrzymania busów, kosztów zakupu busów, amortyzacji oraz serwisowania tych pojazdów. Niestety z powodów od nas niezależnych busy te często jeżdżą na tych trasach puste lub prawie puste i warunkiem koniecznym by uruchomić takie kursy jest uzyskanie finansowania umożliwiającego nam zrealizowanie pożądanych przez państwa połączeń.
Jesteśmy świadomi, że istnieją różne sposoby finansowania dla Państwa tych kursów, jednak decyzja odnośnie tego czy uzyskamy takie środki nie należy do nas, lecz do urzędów i instytucji, które utrzymanie kosztów tych nierentownych połączeń mogą zapewnić.
Z uwagi na powyższe, uważamy za niesprawiedliwe i krzywdzące kierowanie pretensji w naszym kierunku.
Pensje pracowników, utrzymanie taboru oraz serwisu pojazdów to są rzeczy, których nie jesteśmy w stanie przeskoczyć. By takie linie mogły funkcjonować muszą one mieć finansowanie. Aktualnie tego finansowania na takie kursy nie posiadamy i tylko dlatego takie kursy się nie odbywają. Mimo, ze bardzo chcielibyśmy je realizować i rozumiemy potrzebę ich istnienia, zwyczajnie nie mamy, w obecnej sytuacji finansowej, możliwości ich uruchomienia.
Ponownie jednak, bardzo wyraźnie chcielibyśmy podkreślić, że jesteśmy otwarci na wsparcie inicjatyw uruchomienia takich połączeń i jesteśmy gotowi, gdy takie finansowanie się pojawi, te kursy dla Państwa uruchomić.
Wspieramy wszelkie inicjatywy, w tym te społeczne, władz lokalnych czy innych instytucji gotowych uruchomić dla Państwa takie kursy i jesteśmy gotowi, gdy takie finansowanie się pojawi, usiąść w tej sprawie do stołu.
Zgadzamy się w pełni, że mieszkańcy oraz turyści zasługują na transport publiczny realizowany również w weekendy.
Robert Dziewit
właściciel Travel-Bus