Wydarzenia

W minionym tygodniu na terenie powiatu żywieckiego, z nowych środków prawnych, policjanci skorzystali dwukrotnie. W pierwszym przypadku mundurowi z Gilowic po potwierdzeniu przemocy w rodzinie, zastosowali wobec 44-latka nakaz natychmiastowego opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania, zakaz zbliżania się do pokrzywdzonych oraz zakaz kontaktowania się z nimi. Kolejnego dnia policjanci z Komisariatu w Jeleśni takie same środki zastosowali wobec22-latka, który stosował przemoc wobec swojej matki.  


15 sierpnia br. weszła w życie tzw. „ustawa antyprzemocowa 2.0” (ustawa z dnia 9 marca 2023 roku o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz niektórych innych ustaw). Do obowiązujących już przepisów wprowadzone zostały rozwiązania, które umożliwiają izolowanie osób stosujących przemoc domową, gdy stwarzają one zagrożenie wobec osób krzywdzonych także poza wspólnie zajmowanym mieszkaniem. Policja otrzymała uprawnienie, by wydać wobec takiego sprawcy natychmiastowy zakaz zbliżania się osoby dotkniętej przemocą na odległość ustaloną w metrach. Możliwy jest także zakaz kontaktowania się z osobą dotkniętą przemocą domową (by uniemożliwić jej nękanie) również za pomocą środków typu mail, telefon, komunikatory internetowe. Można orzec również wobec sprawcy zakaz wstępu i przebywania w określonych miejscach, jak zakład pracy, szkoła czy placówki oświatowo-wychowawcze, opiekuńcze i artystyczne, a także obiekty sportowe, gdzie uczęszcza osoba dotknięta przemocą domową lub jej dzieci. Zakazy te mogą zostać przedłużone przez sąd, analogicznie jak w przypadku dotychczas obowiązującego zakazu zbliżania się do mieszkania. 

Należy zaznaczyć, że od 15 sierpnia br. nakaz natychmiastowego opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia oraz zakaz zbliżania się do mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia jest stosowany łącznie, jak jedna z form środków przeciwdziałania przemocy domowej stosowanych przez Policję.

Pamiętajmy! Na przemoc domową nie można pozostawać obojętnym. Szybka reakcja może ograniczyć poczucie bezkarności agresora i dalszy rozwój konfliktu. Jeśli jesteś osobą doznającą przemocy domowej lub jej świadkiem, nie wahaj się powiadomić o tym policjantów lub inne pomocowe instytucje. 

Wsparcie i porady można otrzymać również od operatorów infolinii przeznaczonych dla osób doznających przemocy w rodzinie, np. Ogólnopolski Telefonu dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” telefon 800 120 002 czy Linia Pomocy Pokrzywdzonym telefon 222 309 900.