Wydarzenia
23.05.2021r. jednostka OSP Pewel Ślemieńska przeprowadziła ćwiczenia z zakresu ratownictwa wysokościowego, które składały się z dwóch części: teoretycznej oraz działania w terenie na ściance wspinaczkowej w Jeleśni.
Głównym celem ćwiczeń było nabycie nowego doświadczenia oraz podniesienie swoich umiejętności.
Zdjęcie: OSP Pewel Ślemieńska