Wydarzenia

Od 15 września do 16 października 2023 roku strażacy Komendy Powiatowej PSP w Żywcu wraz z druhami Ochotniczych Straży Pożarnych przeprowadzili szkolenie podstawowe dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu żywieckiego.

Szkolenia dla kandydatów na strażaków były prowadzone w gminach: Milówka, Rajcza, Ujsoły, Węgierska-Górka. Dziękujemy Prezesom i Naczelnikom jednostek OSP, w których odbywały się zajęcia za udostępnienie miejsca, sali wykładowej, sprzętu pożarniczego oraz swojej wiedzy i poświęconego czasu. Łączna ilość szkolących się strażaków wyniosła 33 druhów. Program szkolenia obejmował bloki tematyczne zawierające zagadnienia związane z gaszeniem pożarów oraz środkami gaśniczymi,  sprzętem ratowniczym i podręcznym sprzętem gaśniczym, armaturą do podawania wody i piany, podstawą organizacji akcji gaśniczej, służbą wewnętrzną i musztrą, sprzętem ochrony dróg oddechowych, ratowniczymi zestawami hydraulicznymi i pneumatycznymi oraz metody uwalniania osób poszkodowanych z samochodów.

Warunkiem koniecznym ukończenia kursu było pozytywne przejście testu w komorze dymowej w Ośrodku Szkolenia Komendy Wojewódzkiej PSP w Katowicach zlokalizowanej w Komendzie Miejskiej PSP w Bielsku-Białej oraz zaliczenie testu teoretycznego i praktycznego. Kursanci ukończyli również szkolenie z zakresu współpracy z Lotniczym Pogotowiem Ratunkowym. Wszystkim adeptom pożarnictwa gratulujemy ukończenia kursu oraz życzymy wytrwałości i zaangażowania w działalności na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom powiatu żywieckiego.