Strażnicy SSR podsumowali rok 2020

Strażnicy SSR podsumowali rok 2020
Społeczna Straż Rybacka Powiatu Żywieckiego podsumowała miniony 2020 rok. W SSR Żywiec jest obecnie 6 grup terenowych, łącznie 40 strażników.
Ilość przeprowadzonych kontroli łącznie: 517
W tym:
Wspólnie z Policją : 54
Wspólnie z PSR : 32
Samodzielnie : 431
Skontrolowano łącznie 4 809 osób.
Strażnicy zabezpieczyli 5 sztuk sieci łącznej długości 170 metrów, 6 sztuk sznurów długości 420 metrów, 4 więcierze, 6 sztuk wędek wraz z kołowrotkami.
Nałożono 308 mandatów i grzywien na kwotę ponad 73 tysiące złotych.
8 spraw zostało skierowanych do Prokuratury oraz 47 do Sądów.
195 zawiadomień o wykroczeniu zostało skierowanych do PSR Katowice.
357 razy upominano wędkarzy.
Strażnicy SSR Żywiec wzięli udział 11 razy w sprzątaniu rzek i zbiorników zaporowych, zbierając przy tym ponad 3 000 worków śmieci.
Wykryto 8 zanieczyszczeń wpuszczanych do naszych wód.
Brali udział w zarybieniach, przenoszeniach ryb, licznych akcjach na rzecz dzieci i lokalnej społeczności oraz akcjach przeciwko degradacji, rozkradaniu i niszczeniu rzek górskich, których nie sposób tutaj wszystkich wymienić.
Zdjęcie: SSR Żywiec

Drukuj   E-mail