Wydarzenia

Dzisiaj w katowickiej komendzie wojewódzkiej odbyło się spotkanie związane z powołaniem na stanowiska kierownicze w 10 jednostkach Policji śląskiego garnizonu. Rozkazy personalne nowym komendantom i zastępcom komendantów wręczył Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach insp. Roman Rabsztyn. Wśród komendantów oficjalnie powołanych na stanowisko był szef żywieckich policjantów mł. insp. Krzysztof Czaja.

Naczelnik wydziału kadr skłąda meldunek komendantowi wojewódzkiemu komendanci miejscy i powiatowi stoją w tyle
Dzisiaj w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Katowicach odbyła się uroczystość związana ze zmianami na stanowiskach kierowniczych w garnizonie śląskim. Rozkazy personalne Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach insp. Romana Rabsztyna o powołaniu na stanowiska z dniem 19 kwietnia br. odebrało dziesięciu komendantów. Wśród nich był młodszy inspektor Krzysztof Czaja, który do tej pory pełnił obowiązki jako Komendant Powiatowy Policji w Żywcu. Z dniem dzisiejszym został oficjalnie powołany na to stanowisko.

Rozkazy o powołaniu odczytała Zastępca Naczelnika Wydziału Kadr Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach nadkom. Małgorzata Stempniowska, a szef śląskich policjantów wręczył go policjantom oraz życzył im sukcesów na nowych stanowiskach służbowych.

Z uwagi na panującą pandemię, spotkanie odbyło się w ograniczonym składzie uczestników i z zachowaniem ścisłego reżimu sanitarnego oraz było podzielone na tury.