Szkolenie podstawowe ratowników OSP zakończone

Szkolenie podstawowe ratowników OSP zakończone

Od 21 czerwca do 8 lipca 2021 roku strażacy Komendy Powiatowej PSP w Żywcu oraz Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP w Żywcu przeprowadzili dwa szkolenia podstawowe dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu żywieckiego. Szkolenia odbyły się w remizach OSP Kocierz Moszczanicki oraz OSP Nieledwia.

Łączna ilość szkolących się strażaków wyniosła 71 druhów. Program szkolenia obejmował bloki tematyczne zawierające zagadnienia takie jak:

  • służba wewnętrzna i musztra,
  • sprzęt ratowniczy i podręczny sprzęt gaśniczy,
  • armatura do podawania wody i piany,
  • sprzęt ochrony dróg oddechowych,
  • podstawy organizacji akcji gaśniczej,
  • gaszenie pożarów oraz środki gaśnicze,
  • ratownicze zestawy hydrauliczne i pneumatyczne,
  • organizacja akcji ratownictwa technicznego,
  • metody uwalniania osób poszkodowanych z samochodów,
  • pierwsza pomoc przedmedyczna oraz łączność bezprzewodowa i alarmowanie.

Warunkiem koniecznym ukończenia kursu było pozytywnie przejście testu w komorze dymowej w Ośrodku Szkolenia Komendy Wojewódzkiej PSP w Katowicach zlokalizowanej w Komendzie Miejskiej PSP w Bielsku-Białej oraz zdanie testu teoretycznego i praktycznego. Młodym adeptom pożarnictwa gratulujemy ukończenia kursu oraz życzymy wytrwałości i zaangażowania w działalności na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom powiatu żywieckiego.


Drukuj   E-mail