Wydarzenia

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach na podstawie art. 20, pkt 12 i 14 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych z dniem 9 marca 2021 r. wprowadza zakaz wjazdu pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej ponad 3,5 t na odcinku DW 943 o długości ok. 1,3 km w m. Kamesznica w gminie Milówka w powiecie żywieckim.

Ograniczenie jest spowodowane zniszczeniem fragmentu drogi przez pojazdy ciężarowe wywożące urobek z budowy tunelu w m. Węgierska Górka w ciągu nowej drogi S1. Budowę prowadzi konsorcjum firm, którego liderem jest firma MIRBUD S.A. (adres biura budowy: ul. Parkowa 5, 34-350 Węgierska Górka).

Na odcinku DW 943, na którym wprowadzono ograniczenie wykonano szykanę uniemożliwiająca fizycznie przejazd samochodów ciężarowych.

Zdjęcie: ZDW Katowice