Wydarzenia

MPWiK w Żywcu każdego dnia odbiera i oczyszcza ścieki od ponad 90tys. mieszkańców Powiatu Żywieckiego.

Na system obsługiwanej kanalizacji sanitarnej składa się blisko 1000km sieci kanalizacyjnej oraz 178 przepompowni ścieków. Zarówno rurociągi, jak i przepompownie ścieków nie są przystosowane do odbierania i transportowania odpadów, które powinny znaleźć swoje miejsce w koszu na śmieci. Dlatego apelujemy, aby korzystać mądrze z kanalizacji. Wyrzucanie śmieci do toalety generuje dodatkowe koszty usuwania awarii spowodowanych zatorami w kanalizacji oraz napraw i wymiany pomp w przepompowniach ścieków, które ponoszą wszyscy użytkownicy kanalizacji. Dbałość o środowisko powinna być ważna dla każdego z nas, a będziemy ją realizować właściwie postępując z odpadami.

Pomiędzy terenem oczyszczalni a obwodnicą miasta, zainstalowane zostały dwa plakaty informujące o tym, czego nie należy wrzucać do kanalizacji.

Informacja: MPWiK Żywiec