Wydarzenia

W październiku br. Miasto ogłosiło przetarg na przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych na stokach Średniego Grojca w Żywcu.

Przypomnijmy, że w ostatnim czasie Miasto wraz z Miejskim Centrum Kultury w Żywcu na działce znajdującej się obok Krzyża Papieskiego na Średnim Grojcu powstało palenisko wraz z kamiennymi siedziskami.

Obecnie trwa budowa drogi prowadzącej na Średni Grojec. W ramach prac przewidywane jest wyrównanie istniejącej nawierzchni, profilowanie i dogęszczanie podłoża, wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego grubości 20cm, wykonanie nawierzchni z płyt betonowych wielootworowych Jumbo 100x75x12 na posypce piaskowej grubości 5cm oraz wykonanie obustronnych poboczy z tłucznia.

Inwestycja realizowana jest przez Miasto. 
Całkowita wartość zamówienia (bez VAT) wynosi 260000.57 zł.

Inwestycja ma zostać wykonana do 30 listopada 2020 r.