Wydarzenia

Trwa budowa nowego chodnika dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1413 S w Gilowicach – etap.

Inwestorem jest Gmina Gilowice.

Zdjęcie: PZD Żywiec