Wydarzenia

W dniu 29.06.2020 r. Wojewoda Śląski wydał Decyzję nakładającą na Gminę Łodygowice obowiązek usunięcia pomnika znajdującego się na Placu Wolności w Łodygowicach, wzniesionego ku czci funkcjonariuszy Milicji Obywatelskiej poległych w walce o utrwalenie władzy ludowej, ufundowanego przez społeczeństwo Ziemi Żywieckiej w XX rocznicę powstania organów Milicji Obywatelskiej i Służby Bezpieczeństwa. Pomnik został odsłonięty 8 października 1964 r.

Wykonanie decyzji było poprzedzone czynnościami związanymi z przygotowaniami natury technicznej i finansowej oraz zagospodarowaniem terenu po usunięciu pomnika z przestrzeni publicznej.

Zdjęcie: Gmina Łodygowice