Wydarzenia

Policjanci z wydziału ruchu drogowego żywieckiej komendy policji prowadzą dzisiaj działania „Bezpieczne skrzyżowania”. Celem działań jest ograniczenie zdarzeń drogowych oraz zapobieganie popełnianiu wykroczeń w obrębie skrzyżowań. Mundurowi kontrolowali miejsca, w których najczęściej dochodzi do zdarzeń drogowych, a także niebezpiecznych zachowań kierowców.

Działania rozpoczęły się o 6.00. Szczególną uwagą policjantów objęte zostały skrzyżowania oraz miejsca, w których najczęściej dochodzi do zdarzeń drogowych. Policjanci przyglądali się zarówno zachowaniom kierowców, jak i pieszych. Dla pieszych przygotowali odblaskowe opaski, które im wręczali.

Do głównych przyczyn zdarzeń drogowych, do których dochodzi w rejonie skrzyżowań należą:

nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu,
niezachowanie bezpiecznej odległości od poprzedzającego pojazdu,
nieprawidłowe skręcanie
niedostosowanie prędkości do warunków ruchu
nieprawidłowa zmiana pasa ruchu
nieostrożne wejście na jezdnię przed jadącym pojazdem
Zdarzenia drogowe zazwyczaj nie są dziełem przypadku. Prawie za każdym z nich kryje się niebezpieczne zachowanie kierowcy lub pieszego. Wielu tragedii można byłoby uniknąć, gdyby przestrzegane były elementarne zasady ostrożności i bezpieczeństwa. Poniżej zwracamy uwagę na proste, lecz niezwykle ważne zasady, które zwiększają bezpieczeństwo ruchu drogowego:

respektuj przepisy ruchu drogowego, w szczególności w zakresie przestrzegania dozwolonych limitów prędkości, stanu trzeźwości, korzystania z pasów bezpieczeństwa i właściwego przewożenia dzieci w pojazdach,
ogranicz do minimum rozmowy telefoniczne, a w razie konieczności korzystaj z zestawu głośnomówiącego. Rozmowa telefoniczna nawet przez urządzenia dozwolone wpływa na koncentrację kierującego pojazdem,
dostosuj prędkość do warunków atmosferycznych, drogowych, swoich umiejętności oraz stanu psychofizycznego,
sygnalizuj swoje manewry na drodze z takim wyprzedzeniem i w taki sposób, by były widoczne dla innych uczestników ruchu,
zawsze zwalniaj przed przejściami dla pieszych, przystankami komunikacji publicznej oraz przed skrzyżowaniami,
nie wyprzedzaj, ani nie omijaj pojazdów w rejonie przejść dla pieszych, przystanków oraz na samych przejściach,
obowiązkowo rób przerwy w trakcie wielogodzinnych podróży,
sprawdź przed wyjazdem stan techniczny pojazdu, w tym ogumienie, oświetlenie, poziom płynów eksploatacyjnych.