Wydarzenia

Trwają końcowe prace przy budowie ścieżki pieszo-rowerowej w obrębie Małego Ciśca.

Pozostaną do wykonania mostki i przepusty nad ciekami wodnymi.

Ścieżka nie jest jeszcze przekazana do użytkowania, niemniej jednak rowerzyści z niej korzystają, ale robią to na własną odpowiedzialność. Prosimy zatem o rozwagę i ostrożność - informuje Wójt Węgierskiej Górki Piotr Marek Tyrlik. 

Zdjęcie: Piotr Marek Tyrlik