Wydarzenia

Jak informuje PZD Żywiec trwają prace związane z osuwiskiem w Moszczanicy. Obecnie dowożony jest na budowę kamień łamany z budowy tunel przy drodze ekspresowej S1 w Ciścu, który posiada badania dopuszczające go do wbudowania pasie drogi powiatowej.

Rozpoczęto także prace związane z zabezpieczaniem podparcia przedmiotowego osuwiska.

Zdjęcie: PZD Żywiec