Wydarzenia

Powiadomienie o planowanym wprowadzeniu tymczasowej organizacji ruchu na drodze wojewódzkiej DW948 dla potrzeb realizacji zadania pn. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 948.

Wykonawca robót konsorcjum Strabag Infrastruktura-Południe Sp. z o. o. oraz IMB Podbeskidzie Sp. z o.o. poinformował w dniu 16.07.2021r. o planowanej zmianie organizacji ruchu na drodze DW 948 w Międzybrodziu Żywieckim od dnia 23.07.2021r. godz. 9:00:

  • zajęcie pasa jezdni na kierunku do m. Żywiec. Zmiana organizacji ruchu polega na wydłużeniu o ok. 60 mb istniejącej wahadłowej organizacji ruchu funkcjonującej już dla potrzeb budowy obiektu mostowego M4 nad suchym Potokiem zlokalizowanego w km 27+348 w ciągu drogi DW948             (ul. Żywiecka). Funkcjonująca obecnie wahadłowa organizacja ruchu sterowana sygnalizacją świetlną zostanie wydłużona od strony m. Żywiec (do skrzyżowania drogi DW948 z ul. Gajni). Lokalizacja oznakowania pionowego i sterowanie sygnalizacją świetlną zostaną dostosowane do wprowadzonej sytuacji ruchowej,
  • zajęcie pobocza jezdni w sąsiedztwie pasa jezdni na kierunku do m. Kobiernice. Wprowadzone oznakowanie zachowa na tym odcinku dwukierunkowy ruch pojazdów po drodze DW 948 (ul. Żywiecka).

Zdjęcie: Gmina Czernichów