Tymczasowa organizacja ruchu na DW 948

Tymczasowa organizacja ruchu na DW 948

Od dnia 25 sierpnia 2021 r. wprowadzona zostanie tymczasowa organizacja ruchu.

Od dnia 25 sierpnia 2021 r. wprowadzona zostanie tymczasowa organizacja ruchu polegająca na zajęciu części chodnika w sąsiedztwie pasa jezdni w kierunku do m. Żywca (prawy chodnik) w Międzybrodziu Bialskim przy ul. Żywieckiej od skrzyżowania z ul. Szkolną do skrzyżowania z ul. Bielską. Wprowadzone oznakowanie zachowa dwukierunkowy ruch pojazdów na DW 948.

Zdjęcie: UG Czernichów