Wydarzenia

Od dnia 25 sierpnia 2021 r. wprowadzona zostanie tymczasowa organizacja ruchu.

Od dnia 25 sierpnia 2021 r. wprowadzona zostanie tymczasowa organizacja ruchu polegająca na zajęciu części chodnika w sąsiedztwie pasa jezdni w kierunku do m. Żywca (prawy chodnik) w Międzybrodziu Bialskim przy ul. Żywieckiej od skrzyżowania z ul. Szkolną do skrzyżowania z ul. Bielską. Wprowadzone oznakowanie zachowa dwukierunkowy ruch pojazdów na DW 948.

Zdjęcie: UG Czernichów