Tymczasowa organizacja ruchu na DW 948

Tymczasowa organizacja ruchu na DW 948

Wykonawca przebudowy drogi wojewódzkiej powiadomił o planowanym w dniu 18.01.2022 wprowadzeniu tymczasowej organizacji ruchu na drodze DW 948 polegające na zamknięciu dla ruchu lewego pasa jezdni (na kierunku do Żywca) i wprowadzeniu wahadłowej organizacji ruchu sterowanej sygnalizacją świetlną na odcinku od km 22+920 do km 23+100 drogi DW 948 (Żarnówka Mała, okolice skrzyżowania z ul. Źródlaną w stronę ul. Koniora).

Zakres planowanego wdrożenia tymczasowej organizacji ruchu dotyczy oznakowania obszaru robót związanych z budową muru oporowego.

Ponadto wykonawca poinformował o planowanym w dniu 18.01.2022 wprowadzeniu tymczasowej organizacji ruchu na drodze DW 948 polegające na oznakowaniu obszaru robót na kanalizacji deszczowej zlokalizowanej w chodniku na odcinku od km 26+260 do km 26+700, strona lewa w m. Międzybrodzie Bialskie (między skrzyżowaniami z ul. Miodową i ul. Wiosenną). Realizacja w/w robót wymaga lokalnego zajęcia chodnika i części jezdni DW948 w sąsiedztwie chodnika - na kierunku do m. Kobiernice.

Strabag

fot. Strabag

 


Drukuj   E-mail