Wydarzenia

10.03.2022r. planowana jest zmiana w organizacji ruchu w okolicach skrzyżowania: ul. Krakowska (DW 948), ul. Krakowska (DW 946), ul. Bławatkowa, ul. Suska (DW 946) w Oczkowie (skręt na Okrajnik, Sucha Beskidzka).

Wykonawca przebudowy drogi wojewódzkiej nr 948 poinformował o planowanej na 10.03.2022 r. zmianie w organizacji ruchu w okolicach skrzyżowania: ul. Krakowska (DW 948) / ul. Krakowska (DW 946) / ul. Bławatkowa / ul. Suska (DW 946) w Oczkowie (skręt na Okrajnik, Suchą Beskidzką). W związku z potrzebą oznakowania strefy robót związanych z realizacją wzmocnienia strefy osuwisk i realizacją robót drogowych, planuje się wprowadzenie wahadłowej organizacji ruchu sterowanej sygnalizacją świetlną z wykorzystaniem czterech zsynchronizowanych sygnalizatorów zlokalizowanych przed odcinkami w/w ulic podlegających przebudowie.