Wydarzenia

24.03.2022r. planowana jest zmiana w organizacji ruchu w Tresnej od skrzyżowania z ul. Roztoki do skrzyżowania z ul. Nad Jeziorem.

Zakres planowanego wdrożenia tymczasowej organizacji ruchu dotyczy oznakowania obszaru robót związanych z wykonaniem kanalizacji deszczowej i robót drogowych. W związku z potrzebą oznakowania w/w strefy robót, planuje się zamknięcie dla ruchu prawego pasa jezdni (na kierunku do Żywca) i wprowadzenie wahadłowej organizacji ruchu sterowanej sygnalizacją świetlną na odcinku drogi DW 948. W załączeniu uproszczony szkic z lokalizacją strefy robót.

UG