Wydarzenia

I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Żywcu podinspektor Jerzy Bujok, wspólnie z przedstawicielami Zarządu Terenowego NSZZ Policjantów, zapalili znicze oraz złożyli wiązanki pod tablicami upamiętniającymi tych, którzy oddali życie w walce o suwerenność i niepodległość Ojczyzny. W ten sposób oddali hołd poległym.

 

Dzień Wszystkich Świętych jest okazją do uczczenia pamięci tych, którzy stracili życie w walce o suwerenność i niepodległość Ojczyzny. Dlatego I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Żywcu podinspektor Jerzy Bujok, wspólnie z przedstawicielem Zarządu Terenowego NSZZ Policjantów aspirantem sztabowym Zdzisławem Dudką, zapalił znicz i złożył wiązankę pod tablicą upamiętniającą przodownika Józefa Szczepanika, Komendanta Posterunku Policji Państwowej w Zabłociu, który zginął śmiercią tragiczną w dniu 1 września 1939 roku. Następnie symboliczny znicz zapłonął również pod Pomnikiem Pamięci Policjantów II RP z ziemi żywieckiej, którzy oddali swe życie w walce za wolność i wierność Polsce.