Wydarzenia
Dwóch uczniów Zespołu Szkół w Gilowicach może poszczycić się uzyskaniem najwyższych tytułów w Wojewódzkich Konkursach Przedmiotowych. 
Kinga Kowalczyk i Jakub Kastelik brali udział w Wojewódzkich Konkursach Przedmiotowych. 
Czym są Wojewódzkie Konkursy Przedmiotowe? To wysokiej rangi turnieje wiedzy, składające się z trzech etapów. Uczniowie otrzymują szeroki zakres zagadnień i pod opieką nauczyciela opracowują je. Warunkiem przejścia do kolejnego etapu jest uzyskanie co najmniej 85% ogólnej sumy punktów. Zakres materiału obejmuje zagadnienia całej podstawy programowej, dodatkowo rozszerzony jest o zagadnienia spoza niej. Ostatni – III etap to rywalizacja na najwyższym poziomie. Poza ogromną wiedzą ważne jest opanowanie stresu, zarządzanie sobą w czasie i wiele innych umiejętności. Prace sprawdzane są przez zewnętrzne komisje, składające się z ekspertów poszczególnych przedmiotów.
Zespół Szkół w Gilowicach może poszczycić się uzyskaniem najwyższych tytułów przez dwoje uczniów.
Kinga uzyskała tytuł LAUREATA aż w trzech Konkursach Przedmiotowych : z chemii, języka polskiego i matematyki.
Kuba uzyskał tytuł FINALISTY aż w dwóch Konkursach Przedmiotowych: z fizyki i matematyki.
Zdjęcie: Zespół Szkół w Gilowicach
!