Wydarzenia

Gmina Ujsoły otrzymała z MSWiA dofinansowanie na zakup nowego lekkiego samochodu strażackiego na potrzeby OSP Ujsoły.

W uroczystości przekazania promesy w wysokości 150 000,00 zł., która odbyła się 25 kwietnia tego roku w Katowicach, wzięli udział Wójt Gminy Ujsoły Tadeusz Piętka oraz naczelnik OSP Ujsoły Krzysztof Tyrlik.